APLIKO

ian-schneider-66374-unsplash.jpg

Ju lutemi plotësoni këtë formular nëse doni të aplikoni për financim.Informacion shtesë që ju konsideroni të rëndësishëm: 
xhmfoundation@gmail.com

Koha per aplikim: 1 Prill 2019 - 12 Maj 2019
Vendimi: 1 Qershor 2019
Financimi ne dispozicion: £500

Emri *
Emri
Emri i programit, datat e programit
http://
Data perfundimtare per financimin e nevojshem
Data perfundimtare per financimin e nevojshem
Ju lutem përshkruani mundësinë e arsimimit që ju po kërkoni t'a financojm dhe ndikimin e mundshëm që do të ketë në karrierën tuaj të ardhshme (Maksimum 600 fjale)
Ju lutem listoni fonde të tjera për të cilat keni aplikuar