Parathënie

 

Fondacioni Xheladin & Xhufe Morina është një organizatë jofitimprurëse që ofron mbështetje për edukimin e studentëve në Kosovë në fushat e shkencës teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës (STEM).

 
 
XhF Logo .png